De Kreative Iværksættere

De Kreative Iværksættere er drevet af passion, en indre motivation. De er aldrig i business ‘for the money’. Alene det, kan forretningsledere, medarbejdere, unge osv inspireres af og lære af… Vi kan have en tendens til at problematisere, at de kreative...

Design ER en god investering

Nu kan man måle, at designdrevne virksomheder giver større økonomisk overskud. Men i designdrevne virksomheder er det de umålbare værdier, der er langt mere interessante – umålbare, men meningsfulde. Det er de værdier, der vil være forudsætningen for ‘good...