kom godt igang

  • FRA EXCEL TIL DESIGNTÆNKNING. Vi skal holde op med at løse vores problemer, fordi det fører til dårlige (exceltænknings)løsninger. I stedet skal vi redefinere (reframe) dem, så vi får større løsningsrum og dermed mulighed for at skabe nye og innovative løsninger. Det er kernen i designtænkning, som repræsenterer en anderledes kreativ og skabende tilgang til vores problemer, en mulighedskultur, hvor man skaber nye muligheder, fremfor at vælge blandt allerede eksisterende muligheder. I stedet for exceltænkningen, skal vi lære at eksperimentere og agere i foranderlighed og kompleksitet, vi skal tænke på mennesker, skabe empati for brugere og medarbejdere og vi skal tænke langt mere holistisk, så vi skaber bedre og mere meningsfulde virksomheder.
  • SKAB FOKUS FOR DIG SELV, STÆRKERE LEDERSKAB. Få styr på værdierne, ellers styrer de dig! Det handler om at opnå mere værdi for flere, mere mening, GLÆDE og GOD forretning. Kurset inddrager relevant teori og erfaringer fra verden og så designtænkning omkring dig selv, dernæst dine medarbejdere, bundlinje, kunder og verden. Metoden at se og ændre sine dominerende værdier er udviklet i min ph.d. (2011) og brugt i forskellige sammenhænge og med stærke resultater.
  • SAM-SKAB EN KREATIV LÆRINGSKULTUR. Lad dine medarbejdere være stærke, værdiafklarede medskabere, intrapreneurer, vidensomsættere, og designtænkere. Lær dem designkompetencer, så de kan agere i en verden i forandring og kompleksitet, lær dem om forretningsmodellering, service design mm. som transformerer dine medarbejdere til stærke og innovative medskabere.
  • SKAB MERE MENING I DIN VIRKSOMHED. Det handler ikke om, hvad I laver eller hvordan I laver det I gør, men om hvorfor? At arbejde og producere for at tjene penge er ikke tilstrækkeligt, penge er kun et middel til et større mål. Både forbrugerne og medarbejderne søger mere mening i livet, i arbejdet og i deres forbrug, så hvad er den større mening i jeres virksomhed og hvordan finder I frem til den – og på en meningsfuld måde, så det ikke bare bliver et diktat fra oven.