De Kreative Iværksættere

De Kreative Iværksættere er drevet af passion, en indre motivation. De er aldrig i business ‘for the money’. Alene det, kan forretningsledere, medarbejdere, unge osv inspireres af og lære af… Vi kan have en tendens til at problematisere, at de kreative...

at give mennesker mulighed for at se muligheder

“I am, what I am not yet”, sagde Maxine Greene. Filosoffen, der kæmpede for mere brug af vores forestillingsevne. En designerlig tilgang til livet er et fokus på det bevægelige, det foranderlige og muligheden for at se og skabe det, der endnu ikke er. At...

Design ER en god investering

Nu kan man måle, at designdrevne virksomheder giver større økonomisk overskud. Men i designdrevne virksomheder er det de umålbare værdier, der er langt mere interessante – umålbare, men meningsfulde. Det er de værdier, der vil være forudsætningen for ‘good...