LIFE DESIGN & LIFE DESIGN LEADERSHIP

We need to focus on creative human beings

Fremtiden fordrer holistiske løsninger. Derfor, når man arbejder med forretningsudvikling, bør man også arbejde med medarbejdertrivsel og bæredygtighed. Og omvendt, når man arbejder med menneskelig udvikling, bør man også inkludere arbejdsliv og bæredygtighed. Life Design Leadership, som er mit eget koncept, inkluderer et ’4-fokus’, der rummer det hele. Mere om det under produkter/services.

Jeg tilbyder:

 • Værdiafklaring -at hjælpe andre med at ’se’ og forstå de værdier, de er domineret af, de værdier, der styrer deres tanker og handlinger.
  Det kan både være i virksomheder eller i private liv eller arbejdsliv, brancher eks. ledere, arbejdssøgende, eller bare mennesker eller brancher, der søger afklaring.
 • Værdiskabelse – at hjælpe virksomhed med at evaluere deres nuværende værdiskabelse og derfra revidere eller skabe ny værdi, som bedre matcher brugernes behov eller behov i verden.
  Det kan være i en virksomhed eller i private liv og arbejdsliv – hvad tilbyder vi, til hvem og hvorfor? også som medarbejder, hvilken værdi kan jeg bidrage med? Vi tænker ofte alt for snævert, der er ofte endda langt flere muligheder for værdiskabelse for en medarbejder, en faglighed – eller en virksomhed.
 • Strategiarbejde – at hjælpe andre med at se og forstå nuværende værdier, men også søge at afklare forskellige fremtidige muligheder og scenarier.
  Det kan være i virksomheder eller i private liv og arbejdsliv – hvor skal vi hen? – eller hvor skal jeg hen? Det kan være en stor hjælp, at arbejde med forskellige scenarier i den proces. Det hjælper til refleksion og reflekterede beslutninger.

 Life Design Leadership

 • Hvordan skaber man en designdreven virksomhed?
 • Hvordan inddrager man designlige tilgange som service design, brugerinddragelse, samskabelse i en virksomhed?
 • Hvordan skaber man en kreativ kultur og en højere innovationskapacitet?
 • Hvordan ændrer man sine værdier, tanker og handlinger, så de bedre matcher nye værdier i verden, eks. i forhold til brugerinddragelse?

Life Design

 • Hvordan bruger man kreativitet og design i sit liv?
 • Hvordan kan man bruge designprocesser+ protreptik til værdiafklaring omkring forhold i mit liv og arbejdsliv?

Min viden og erfaringer er funderet i designforskning og -praksis, i kreativitetsforskning samt i videnfelter som læringsteori, kognition og neurovidenskab. Mange studier har bevist, at designtilgangen er en god investering. Endda en rigtig god investering (se eks. dmi.org). Designere udvikler holistiske løsninger, der skaber værdi på flere niveauer. Jeg arbejder med designerlige typer af forretningsudvikling, service design, strategisk design, designdrevne virksomheder og designdreven entrepreneurskab samt life design leadership.