Kirsten Bonde Sørensen – Forside

Har du behov for hjælp til at finde din indre stemme og blive en bedre designer i dit liv?

Hvordan forvalter du tiden, der bor i dig? Synes du tiden flyver afsted med dig? Er det svært at skabe et bæredygtigt liv og arbejdsliv, der passer lige til dig, dine værdier og den verden du er del af? 

Så har du samme udfordring som mange andre! Excel-tænkningen og de industrielle værdier dominerer stadigt og stædigt vores samfund, vores organisationer, men også vores tanker og adfærd. Excel-tænkningens fokus på effektivisering, måling og vejning, gør os ydre styret og æder grådigt vores evne til at mærke os selv. Det gør, at vi forvalter tiden, der bor i os, rigtig skidt – og det resulterer i ubehag, utilfredshed, uforløsthed og ikke mindst stress.

På baggrund af mange års forskning i værdier, strategisk design, designdreven entrepreneurskab, har jeg udviklet Protreptic Life Design, som inddrager designtilgangen og kreativitet til at styrke protreptiske, dvs. dybe filosofiske refleksioner. De kreative øvelser gør det lettere at lytte til sig selv, de forløser ordene og mange opnår nye erkendelser og (gen)finder sine indre værdier. Herfra er det meget nemmere at være i verden, tage beslutninger og skabe nye muligheder. Med viden og øvelser også fra designdreven entrepreneurskab, får du hjælp til at skabe et mere entrepreneurielt liv og arbejdsliv, hvad enten det foregår med eller uden et traditionelt 9-16 job.

Verden er i stor forandring og der er brug for nye måder at være i verden på. Her får du viden og øvelse i at skabe en ny kreativ og filosofisk livspraksis. At blive en bedre designer og skaber i eget liv og en bedre medskaber i andres liv, er en vej til bedre liv og arbejdsliv, bedre business, bedre kulturer og bedre bæredygtighed omkring os.

Bliv en bedre designer og skaber i dit eget liv og en bedre medskaber i andres liv og i verden. 

En protreptisk (filosofisk) livsdesignproces foregår i forpligtende fælleskaber og følger en designproces med 1. en kreativ og analytisk undersøgende del og 2. en kreativt udviklende del:

1. Gennem viden, kreative refleksionsøvelser og protreptiske (filosofiske) samtaler øger du din forståelse af dig selv, dine værdier og dit virke. Alle kan lære at filosofere, især når man inddrager kreative metoder. Gennem disse øvelser kan du (gen)finde dig selv, dine værdier og din indre stemme. 

2. Gennem viden om kreativitet, designdreven entrepreneurskab skaber du derefter konkrete værditilbud til din ‘arbejdslivsbutik’, forskellige fremtidsscenarier ligesom du ‘ser’ forskellige fremtidige veje til at leve og udtrykke dine værdier i dit liv, arbejdsliv og i verden.

I en protreptisk (filosofisk) livsdesignproces rummer viden og øvelser, der fører til en større forståelse af dig selv, dine værdier og drømme samt øger den dine muligheder for, at skabe det liv og arbejdsliv, du trives med i en verden i konstant forandring. Desuden får du viden og øvelse i, hvordan du fremadrettet kan opøve en kreativ og filosofisk livspraksis.

Protreptisk (filosofisk) Livsdesign er et forskningsbaseret læringskoncept med fokus på værdier. Det er udviklet på baggrund af min Ph.d. (2011) og efterfølgende videreudviklet igennem teori og praksis. Konceptet hviler på teori og metoder primært fra design og kreativitet samt designdreven entrepreneurskab og protreptik.

“Nederlag eksisterer, men ingen er immune overfor dem. Derfor er det bedre at tabe nogle slag i kampen om vores drømme, end at lide nederlag uden overhovedet at vide, hvad vi kæmper for.”

Paulo Coelho

Kreativitet og designtilgangen + filosofisk livspraksis

Værdier er alle steder og styrer vores vanemæssige måder at tænke og handle på. Samtidig har vi nogle indre værdier som er dig og som kalder på dig, hvis du altså lytter højt nok. De store eksistentielle spørgsmål er, hvordan du lytter højt nok, for at høre din indre stemme? – og dernæst hvordan du, som den du egentlig er, bedst kan være i verden og bidrage med alt det, der er dig? Det første spørgsmål kalder på en undersøgelse af dig selv, som her inddrager kreative metoder til at reflektere, filosofere og udtrykke sig, det andet spørgsmål kalder på en kreativ udviklingsproces. Og på denne måde kan kreativitet og designmetoder med fordel inddrages i en filosofisk livspraksis.

Alle kan lære at filosofere, især når det understøttes med kreative metoder. Visuelle og kreative øvelser, såkaldt generativ design, styrker refleksion over det abstrakte, som vores værdier og de betydninger vi lægger i begreber. Det visuelle og kreative hjælper med at udtrykke det, der er og som kan være svært at udtrykke i ord, men det hjælper også med at styrke forestillingskraften og ’se’ og skabe forskellige fremtider.

Protreptikken, som er en filosofisk samtale om værdier, gør det nemmere at forstå sig selv. Det opleves ofte meget lettere og mindre konfronterende at filosofere over et begreb, som eksempelvis ‘mod’, ’tillid’ eller ’handlekraft’ end at skulle tale om følsomme hændelsesforløb i din fortid. Vi bliver nemlig let ofre for vores følelser, så at tale om og arbejde med begreber og ’se’ tanker og følelser som ’ting’, gør det lettere at ’se’ og iagttage sig selv, sine værdier og ens tænkning – det er iøvrigt det, man kalder metakognition.

Protreptisk livsdesign er udviklet på baggrund af mange års forskning og praksis i strategisk design.

FOREDRAG & WORKSHOPS
FOR VIRKSOMHEDER

  • Tendenser i arbejdslivet og fremtidens medarbejder?
  • Lær fremtidens nye kreative & business kompetencer ex.:designtænkning-designproces / forretningsmodellering / kreativ problemløsning / visuel sense making / visuel ledelse / service design /

SE MENU

FOREDRAG & WORKSHOPS
FOR IVÆRKSÆTTERE

  • Få dig selv med, hvad er du god til?
  • Forretningsforståelse og forretningsmodellering
  • Service design, sådan udvikler du bedre services
  • SE MERE HER…

FOREDRAG & WORKSHOPS
FOR PRIVATE

  • Life Design, værdiafklaring, karriereafklaring – er du på rette vej?
  • Fremtidens medarbejder, opdater dine kompetencer  – se tilbud under virksomheder og iværksætteri
  • SE MERE HER…

Uddrag af designtænkningstræninger/nyhedsbreve

DIVERSE MATERIALE

DIVERSE MATERIALE

This post is also available in english.. Read More →
Vi må godt

Vi må godt

      share forward share Vi må godt! – dyrke glæden, begejstringen og optimismen – og vi har hårdt brug for det! Læsetid: 3-4 minutter Tjuhaj, jeg.. Read More →
Hvilken farve har boksen på den anden side

Hvilken farve har boksen på den anden side

Hvilken farve har boksen på den anden side?    Læsetid: 2 minutter EN BÆREDYGTIG, PÆDAGOGISK JULESOKIDE TIL DIG SELV ELLER EN, DER TRÆNGER! Kender du denne fremragende.. Read More →

This post is also available in english