Kontakt KBS

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Kontakt: Mobil: +45 26122422  / Mail: kirsten@kirstenbondesorensen.dk / Skype: kirsten-bonde-sorensen  /

web: www.kirstenbondesorensen.dk  eller www.med-skaberrevolutionen.dk Forskerstilling (lektor deltid) v. University College Lillebælt

Fast tilknyttet master lederuddannelse på Parsons New School of Design, Paris/New York

Designer, MA i retorik & Ph.d. i strategisk design

Ekspert i:

 værdiafklaring – og udvikling 

strategisk design, designledelse, design management

forretningsudvikling, ledelse og innovation

transformative design- og læringsprocesser for mennesker og organisationer

kommunikation/visuel kommunikation/visuel sensemaking

Jeg er dybt fascineret af ‘værdier’, både vores personlige værdier, vores værdier i organisationer og de mere overordnede værdier i samfundet og verden – disse værdier styrer vores vanemæssige måder at tænke og handle på – indtil nye værdier trænger sig på og ‘forstyrrer’ disse vaner.

I industrisamfundet var værdierne effektivitet, rationalitet, masseproduktion, målinger, og stramme systemer – medarbejdere stemplede eksempelvis ind og ud ved stempelure. Værdier der stadig er stærkt repræsenteret i vores måde at løse problemer på og i vores organisationer og virksomeheder, se blot på New Public Management og på ledelseskulturer i det private sektor, hvor der er meget fokus på at måle, effektivisere og profitere.

I dag er vi på vej væk fra alle disse værdier, fordi de ikke giver mening mere. Det er på mange måder det, der betegnes som et paradigmeskift.

Se bare på mange virksomheder, hvor ledere er styret af tanken om at succes er lig med bedre bundlinje, mens mennesker, medarbejdere og forbrugere i højere grad søger efter mere ‘mening’. Derfor er der lige nu et ‘værdiclash’ imellem virksomheder/ledere og medarbejdere/forbrugere og på mange måder også imellem samfundsinstitutioner og borgere.

Mine egne dominerede værdier, og man kan sige min større mening og bidrag til verden, handler om at formidle og inspirere til læring og processer omkring kreativitet som stærk menneskelig ressource:

  • hjælpe mennesker (medarbejdere, studerende, ledere) til i højere grad ‘ at finde sig selv’, det, der er meningsfuldt og det, de brænder for
  • hjælpe virksomheder og organisationer til at blive stærke, kreative og mulighedsskabende læringskulturer, hvor mennesker og virksomheder vokser.
  • at virksomheder og organisationer bliver kreative mulighedskulturer, der kan udvikle meningsfulde og unikke værditilbud, der imødekommer bæredygtige behov i verden.

Jeg er videbegærlig, betragter viden som et materiale, jeg kan bruge i min kreative praksis til at at øge forståelse og udvikle mennesker og organisationer. Det kan være viden om læring, ledelse, organisationsudvikling, som jeg så kobler med designerlige metoder, design teori og min praksis og erfaring fra efterhånden mange steder.

Mere konkret har jeg kombineret min kreative tilgang, min uddannelse, karriere og praksis med en akademisk tilgang, en MA i retorik og siden en Ph.D. i strategisk design samt efterfølgende forskning.

Det giver en god balance som underviser og udvikler af organisationer og mennesker at jeg både har viden og erfaringer fra den kreative og skabende praksis og fra den analytiske og akademiske verden.

I 2003 startede jeg med at arbejde med værdier og pengeforståelser bl.a. i min MA afhandling i retorik (Aarhus Universitet, 2003)

Fra 2008-2011 gennemførte jeg min ErhvervsPh.D. i en dank bank, hvor jeg arbejdede med strategisk design og forretningsudvikling, herunder udvikling af nye, mere brugercentrerede, financielle services.

I forskningsregi (Designskolen Kolding (Ph.D), Arkitektskolen Aarhus, University College Lillebælt) søger jeg fortsat at forske i værdier i forandring, de menneskelige udfordringer det medfører på individplan og organisationsplan og især hvordan vi tackle disse udfordringer.

Min Ph.D. (2011) udviklede jeg en særlig kreativ proces målrettet værdiafklaring og værdiudvikling. Jeg beviste der, at sådanne processer kan få folk til at ‘se’ deres dominerende værdier, hvilket øgede den indre motivation for at ændre værdier og dermed adfærd og evt. identitet. Jf. læringsteori kan det kaldes ‘transformative læringsprocesser’ (Mezirow, 1991, Illeris, 2013).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]