Designtænkning er bl.a. at tænke med hænderne – en effektiv måde at arbejde på – også i forretnings- og organisationsudvikling!

Jeg oplever, at det er intet mindre end magisk, når jeg skaber en visualisering eller en model af et komplekst problem og modellen taler tilbage til mig. At skabe og modellere en fysisk model af et komplekst problem, kan få mig til at se ukendte sammenhænge, nye udfordringer eller interessante udveje. Når modellen, tegningen, værket taler tilbage til mig, er det jo fordi, der er noget i den model jeg er ved at skabe og sætte i verden, som stiller mig spørgsmål tilbage. Det kan være noget ved min visualisering af mit problem, der kan udtrykkes mere præcist eller der kan være noget, der inspirerer til en helt ny udvej eller noget helt tredje. Jeg reflekterer imens jeg modellerer og remodellerer min model. Jeg tænker med hænderne.

Denne skabende praksis er central for designere. Det er lidt krøllet, for som designteoretikerne Lawson & Dorst siger, så er ”designing… one of the most complex and sophisticated things we can do with our minds”. Det særlige er, at det at designe og designtænkning langt fra ’kun’ er tænkning, men netop en helt særlig tænkning. En tænkning, der er kombineret med en række forskellige typer af aktiviteter, herunder det, at skabe og at sætte ting i verden. Det kan være i form af en model, en prototype, en skitse, en tegning eller noget helt andet. Denne ’omsætning’, også kaldet eksternalisering eller materialisering af ens tænkning er der helt særlige muligheder i.

Når man arbejder sammen med andre, er der helt yderligere kvaliteter og muligheder, for her skal jeg så sprogliggøre det, jeg har lavet i anden grad end når jeg arbejder alene. Det kan for eksempel få studerende til at reflektere dybere og dermed skabe bedre forståelse for et teorilandskab af forskellige teorier.

Forestil dig denne designaktivitet overført til et direktionslokale med fire chefer, der skal redegør for deres fire meget forskellige modeller af deres virksomheds største udfordring? Forstår de hinanden bedre? Kommer de udenom de klicheeer, som de plejer at formulere? Ser de helt nye perspektiver? Bliver samtalerne beriget? Finder de hurtigere løsninger?

Derfor bruger jeg selvfølgelig denne aktivitet alle mulige steder:

1.overfor iværksættere, når de skal designe forretningsmodeller eller servicerejser i deres kommende virksomheder

2.overfor ledere eller direktioner, når de skal konkretisere eller løse komplekse udfordringer

3.overfor studerende, når de skal skabe overblik for mig, men især for dem selv, omkring deres kandidatspeciale

4.overfor mig selv, når jeg selv har udfordringer, jeg ikke kan få styrpå i mit hoved

Hvorfor?

Helt enkelt – det er helt ekstremt, hvor effektivt det er!

Hvis det er så effektivt, hvorfor er der så ingen, der arbejder på den måde?

Fordi vi har en gammeldags forståelse af viden, læring og kreativitet. I det industrielle samfunds Exceltænkning handlede/handler(?) læring i høj grad om at levere ’det rigtige svar’ mere end at finde forskellige løsninger på en opgave. Blandt andet derfor falder skolebørns evne til at tænke kreativt (divergent) drastisk igennem deres skoletid!

’At udtrykke sig kreativt’ er ganske enkelt ’useriøst’! At udtrykke sig kreativt er forbeholdt a) de professionelle, b) børnehavebørn, eller c) folk, der dyrker deres hobbies. Jo mere mere konservative professioner, desto mere er denne holdning gældende. Heldigvis er der nogle, der tør udfordre sig selv og de gamle vanemæssige Exceltænkningsværdier og forståelser – også omkring ledelse og kreativitet. For dem, er der masser at hente i designtænkningen og de aktiviteter, der handler om materialisering og eksternalisering af viden. Det underviser jeg blandt andet nye globale ledere i på designuniversitet Parsons i Paris.

Alle har ’tænkende hænder’ – hvornår har du sidst prøvet dine?

Hav en dejlig dag, skab – og inspirer andre til at skabe!

HUSK: kreativitet er ’serious business’

Gode hilsener

Kirsten

Kirsten Bonde Sørensen

Designforsker og formidler, Ph.d.

Kilder:

  • Bamberger, J. & Schön, D.A. (1983) Learning as Reflective Conversation with Materials
  • Lawson, B. & Dorst, K. (2009) Design Expertise
  • Pallasmaa, J. (2009) The Thinking Hand
  • Schön, D.A. (1984) The Reflective Practitioner: How Professionals Think In Action

Info:

Dette indlæg er et i en række, der redegør for bredden og dybden i designtænkning, strategisk design, en designtilgang. Design er meget mere end pæne PH-lamper og smukke designerkjoler. I dag er der en stigende interesse for design, ikke kun for produkter, men for den bagvedliggende kreative undersøgelses- og udviklingsproces.

Der findes et hav af forskellige typer design og endnu flere definitioner. Jeg er tilhænger af begrebet ’en designtilgang’, fordi det rummer mere end designprocessen og beskriver den overordnede tilgang, som er så radikalt anderledes. Til denne overordnede designtilgang er der knyttet en design praksis, som rummer en række design aktiviteter, metoder og teknikker, som tilsammen er ‘designtænkning’.