Endelig er der klare udmeldinger om et Farvel til Exceltænkning og en søgning efter noget andet. Hvad skal stå i stedet? Designtænkning repræsenterer noget helt andet – det er en kreativ og skabendende tilgang og tænkning, men rummer også analystisk tænkning.

Først skal jeg slå fast, at design er meget mere end pæne PH-lamper og smukke designerkjoler. I dag er der en stigende interesse for design, ikke kun for produkter, men for den bagvedliggende kreative undersøgelses- og udviklingsproces. Der findes et hav af forskellige typer design og endnu flere definitioner. Jeg er tilhænger af begrebet en designtilgang, fordi det rummer mere end designprocessen og beskriver den overordnede tilgang, som er så radikal anderledes. Det handler med andre ord om mere end en procesmodel og nogle farverige post-it notes!

For mere end 10 år siden skrev to businessprofessorer bogen ”Managing as Designing” (Boland & Collopy, 2004). Her beskriver de, hvorfor og hvordan managers kan lære af designere og hvordan forretningsverdenen ville være fundamentalt anderledes bedre, hvis ledere og managers have det, de kalder en ”Design Attitude”.

Den managementstil vi kender fra vores organisationer og virksomheder i dag er karakteriseret ved en ’Decision Attitude’. Den repræsenterer en rationel, analytisk og problemfokuseret ‘Excel-tilgang’, hvor man vælger blandt allerede eksisterende muligheder. Det er en særlig måde at tage beslutninger på, som fastholder beslutningstageren i det, der allerede er. Modsætningen er en ’Design Attitude’, som repræsenterer en kreativ og skabende tilgang, hvor man fokuserer på, først og fremmest at undersøge de grundlæggende antagelser i problemet, men desuden at redefinere problemer og skabe nye muligheder. Det kalder nødvendigvis på andre kompetencer og aktiviteter, end Excel-tænkningens fokus på målstyring og kontrol. Mere enkelt kan man sige, at med en ’Decision Attitude’ fokusere man på ’det der er’, mens man med en ’Design Attitude’ fokuserer på ’det, der kunne være’.

 

Tænk lige et øjeblik på, hvor fundamentalt anderledes det er, at fokusere på ’det, der er’ fremfor ’det, der kunne være’! Tænk også lige over, hvor ofte du tager beslutning på baggrund af ’det, der er’, fremfor at skabe nye muligheder! Og tænk så lige over en sidste ting nemlig, hvor meget nytænkning vi kunne have, hvis vi, dig og mig og alle de andre, gjorde denne øvelse bare lidt oftere. Skal vi starte i dag? Hav en dejlig dag og skab nu nogle nye muligheder og inspirer andre til at gøre det samme! -og vend tilbage, hvis du vil have mere viden om kreativitet, designtænkning, Design Attitude. Dette var kun en lille del. Der er meget mere! HUSK: kreativitet er serious business.

Gode

hilsener
Kirsten