design that wows and works

Det der med at tænke med hænderne. Det lyder måske underligt. Måske sært. Måske flippet – MEN det virker!

Jeg har tyvstjålet det fra min praksis som designer, hvor vi bruger det hele tiden, men på problemstillinger derude, dvs. udenfor os selv.

I min forskning har jeg bevist, hvordan det kan bruges til individuel værdiafklaring og ændring af mentale strategier (jf. teori om ‘thought-self-leadership’, Manz & Neck). Vores værdier styrer vores vanemæssige måder at tænke og handle på. Hele tiden. Også når vi bruger penge. Eller når vi arbejder for meget, keder os for meget, udvikler os for lidt – eller hvad vi nu går og ønsker…

Det startede i min Ph.d. om penge og pengeadfærd (jeg lavede min Ph.d. (2011) i den daværende, innovative Middelfart Sparekasse). Hvor tit er det, du tænker over, hvordan du bruger dine penge? Nogle får ind med sutteflasken, at der skal købes obligationer, investeres, mens andre aldrig kunne tænke tanken.

I mine kreative penge workshops udfører deltagere en række opgaver omkring penge, pengeadfærd og pengeminder. De klipper, klistrer og arbejder meget visuelt og skabende. Det kaldes også generative designprocesser. Det skabende element appellerer til dybere videnslag og derfor er det muligt at ‘se’ og identificere sine dominerende værdier. “At snakke dybt med sig selv” som flere udtrykker det. Teoretikere kalder det “at tænke med hænderne (Pallasmaa,2009) ‘reflection in action (Schön) ‘reflection with material’ (Schön & Bamberger) visual language/visual learning (Brown, 2014).

En kursist sagde: min mor sagde altid: “Brug dem, brug dem, brug dem, ellers står de jo bare der”. Moderen, der iøvrigt var både en god og dejlig mor, sparede aldrig op, men brugte alle pengene. Han havde aldrig været på ferie. Som voksen, der i workshoppen, kunne han pludseligt ‘se’, at han brugte penge på samme måde. Og det fik ham til at ændre sine værdier og sin adfærd.

I læringsteorierne kalder de det transformative læringsprocesser (Mezirow) , fordi han ændrede sit syn på sig selv, og ændrede sin identitet (Illeris, 2014) fra ‘big spender’ til een, der var ‘in charge’, som han udtrykte det.

Det er de dominerende værdierne, der er på spil.

Jeg arbejdet med værdier over 10 år og det bliver ikke mindre spændende. Mest fordi tiden skriger på værdiafklaring – i virksomheder, blandt ledere, blandt medarbejdere, blandt iværksættere, blandt studerende, og nu folkeskoleelever.

I kreative workshops kan du arbejde med at ‘se’ dine dominerende værdier, hvad enten det handler om penge, om arbejde, om karriere eller om din virksomhed.

Masser af virksomheder hviler på nogle gammeldags værdier, som effektivitet, rationalitet, målinger. Det bliver ingen hverken mere motiveret af eller mere innovativ af. Tværtimod! Uanset hvilke værdier du fokuserer på gælder det: når du kan ‘se’ dem, bliver du bevidst om dem og kan ændre dem. Først da.

Derfra kan vi så arbejde med nye business models, service design, design af værditilbud til kunden eller karriereplaner for dig selv.

Og husk så lige. Vi har masser af valgmuligheder, masser af frihed, men alt for mange mennesker, ledere, forældre opstiller en begrænset frihed for sig selv og hinanden, fordi de bliver utrygge ved det ukendte, kaos. Så hellere blive i det kendte…

Men det kendte kan indimellem blive for stresset, for hårdt, for uhensigtsmæssigt – eller bare for kedeligt. Vi trænger til noget andet, nye løsninger, nye services, nye jobs. Så må øve os på modet…(som iøvrigt også en værdi)

Det gør jeg så med en masse forskellige typer af mennesker. Forleden mødte jeg en tidligere kursist, som viste mig sin arbejdsplads. Den var fyldt med collager og visualiseringer af hendes forhold til penge, til virksomhed og til fremtidige business models. Hun fortalte glad, at hun siden den workshop havde ændret sit forhold til både penge, indtjening, virksomhed og forretningsmodeller.

Hun var videre og virksomheden og indtjeningen var rigtig godt stigende. Hun var blevet meget mere modig til at møde det nye og ukendte – og meget mere tilfreds.

Det gør mig endnu mere glad og tilfreds – og det beviser designprocesser, der både ‘wows and works’.

Hvis du er nysgerrig efter mere:

Bamberger, J.& Schön, H. (1983). Learning as a reflective conversation with materials: Notes from work in progress in Art Education. Vol. 36, No. 2, Mar. 1983, pp. 68-73.

Brown, S. (2014) The Doodle Revolution. The Penguin Group. New York.

Pallasmaa, J. (2009) The Thinking Hand. Existential and embodied wisdom in architecture. John Wiley & Sons;

Schön, H. (1983). The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. Ashgate Publishing Limited

Sibbet, D. (2013) Visual leaders – new tools for visioning, management & organization change. John Wiley & Sons, Inc. 1 edition (20 Mar 2009)