blog#2 skilt

“I am, what I am not yet”, sagde Maxine Greene. Filosoffen, der kæmpede for mere brug af vores forestillingsevne. En designerlig tilgang til livet er et fokus på det bevægelige, det foranderlige og muligheden for at se og skabe det, der endnu ikke er. At se muligheder understreger vores frihed – derfor er Maxine Greene inspirerende læsning.

“…uden forstillingens kraft, bor du på et lille værelse med lukkede vinduer. Forestillingens kraft åbner vinduerne og viser os landskaber og horisonter, som vi ellers ikke kunne se…jeg ønsker uddannelser skal give mennesker mulighed for at se muligheder”. 

Citatet er af min nye heltinde, Maxine Greene, desværre nu afdød amerikansk filosof (1917-2014). Se hende lige på billedet herunder. Hun emmer af stil, visdom og levet erfaring fra den kæmpe indsats hun har gjort for at inspirere undervisere og få uddannelser til at indeholde langt mere kreativitet, øvelse i at bruge forestillingens kraft og evnen til at se muligheder.

Tilbage i 1982 skrev Greene om at komme ud af den ‘passive stirren’ (the passive gaze) – en opfattelse af livet som noget nærmest forudbestemt og som leves på autopilot. At nægte denne forståelse, forudsætter at man er fuldt bevidst om ens frihed. Og det er her vores forestillingsevne bliver en central kilde til en vågenhed og forandring, som der stadigt her 30 år senere er et stort brug for. Der er især tre væsentlige ting, som jeg vil fremhæve ved Maxine Greene:

Skærmbillede 2014-12-03 kl. 17.21.42

1. ‘wideawakeness’ som kunne oversættes til ‘ vid-vågen’. Med det mente Greene, at tage chancer, at have modet til at se – uden det, vil vi kun være til for profit, ikke for mening, sagde Greene

Vores værdier rykker for alvor og vi stiller spørgsmålstegn ved værdier som forbrug og profit. Vi er begyndt at spørge til vores egne og andres værdier. Hvad betyder noget for dig og for mig? Hvilken værdi har dit arbejde, er det meningsfuldt for dig? Eller ser du andre muligheder?

2. “at være fri er, at se muligheder”. For Maxine Greene, var et liv uden muligheder et liv fuld af kedsomhed, som igen var en skæbne, der var værre end døden. Det handler om at bevæge sig over følelsen af det givne og mod muligheder, ikke forudsigelighed, men muligheder, sagde Greene.

Indimellem glemmer vi jo at vi reelt hver eneste morgen tager valg om at gå på arbejde, at passe sin en familie, at…Spørgsmålet er, om vi, som Greene påstår, lever i tanken om, at verden og livet er givet, i en form for forudsigelighed – eller om vi lever i tanken om muligheder?

3. “Identity is never fixed, we are always becoming” – (identitet er aldrig endelig, vi er altid ved at blive) og Greene´s andet udtryk: “I am what I am not yet” som kunne oversættes med: “jeg er endnu ikke den jeg er”

Et fokus ikke kun på det ydre, men på vores identitet som en evigt foranderlig størrelse og på muligheden for, at det der endnu ikke er vil påvirke os og vores identitet. Greene leger bevidst med tidligere udtryk som Descartes  “jeg tænker, altså er jeg”, som er et udtryk for klassisk rationalisme, mens Greene´s “I am what I am not yet”,

VEJEN

Vejen var som sagt igennem forestillingsevne og kreativitet. Greene fremhæver dog især forestillingsevnen – evnen til se ting, som om de kunne være anderledes. Som Greene sagde: “Imagination is a habit”

TOP AKTUEL

Maxine Greene er inspirerende og aktuel ikke blot på uddannelsesområdet, men på ledelsesområdet og i ledelse af os selv. Man kunne ønske at vi grundlæggende blev mere bevidste om vore kreativitet og evne til at forestille sig, at vi blev bedre til at se – og hjælpe hinanden med at se og skabe flere muligheder.

– og det er helt centralt i en designerlig, kunstnerisk og skabende tilgang til livet!

Referencer:

Greene, M. (1978): Landscapes of learning. Teachers College Press (1978)

Fine, M.  “A Greene Imaginary” in Journal of Educational Controversy. Journal Woodring College of Education. Western Washington University

The Department of Arts & Humanities at Teachers College, Columbia University. URL: http://artsandhumanities.pressible.org/christine_gentry/wide-awakeness-maxine-greene (03.12.14)