voks + rev

Hvordan skal vi nogen sinde hæve glæden og innovationshøjden i vores virksomheder,
hvis medarbejdere ikke kender til hverken deres drømme og unikke kompetencer
eller til virksomhedens forretningsmodel?

Tre ting, jeg tænker meget over i tiden:

  • at medarbejdere kender så lidt deres unikke faglige og menneskelige kompetencer
  • at medarbejdere kender så lidt til den gældende forretningsmodel de arbejder indenfor
  • at medarbejdere har så få drømme
Det er da egentlig tankevækkende!
Omvendt – tænk på hvilket potentiale, der ligger her,
både for gladere medarbejdere
OG for mere innovative virksomheder.

Når jeg introducerer mine kursister for Business Model Canvas, en enkel og letforståelig visualisering af en forretningsmodel, som er meget nem at arbejde med (Osterwalder & Pigneur), er der altid nogle, der plejer at sige: “…forretningsmodel, jamen det er jo noget ledelsen tager sig af, det er jo ikke noget vi skal blande os i”. Men hvorfor egentlig ikke?

Andre kursister plejer at protestere og sige, “jamen vi kender da alt til, vores kompetencer og til virksomhedens forretningsmodel”. Men når man beder dem om en dybere redegørelse for deres rolle i forretningsmodellen og hvordan de reelt tilfører værdi i virksomheden, stopper det ofte ved: “jeg er en god/dygtig medarbejder”, “jeg leverer god service” evt. uddybet med, “jamen vi ved alle sammen godt, at en god medarbejder er en, der har empati, lytter til kunden, finder relevante tilbud etc.”

Problemet er, at disse lidt overfladiske betegnelser langt fra er nok, hverken til at få mennesker eller virksomheder til at vokse sig bedre. Hvis vores virksomheder skal blive mere unikke, innovative og i det hele taget sundere for verden og for mennesker, er det nødvendigt, at medarbejdere og ledere

  • bliver meget mere bevidste om de menneskelige ressourcer, potentialer, passion og drømme, der ligger i virksomheden
  • bliver mere bevidste og vidende om, hvordan man kan arbejde kreativt og strategisk med sig selv og forretningsmodeller
  • bliver mere målrettede omkring at opdyrke en kreativ og innovativ kultur i virksomheden
  • Sidst, men ikke mindst, skal vi ændre nogle af vores generelle forståelser omkring os selv og vores arbejdsplads

VORES FORSTÅELSE AF ‘MEDARBEJDER, ’ARBEJDE’ OG ‘ARBEJDSPLADS’

Alt for mange ledere og medarbejdere tænker en arbejdsplads, som et middel til at nå et mål, hvor målet er ‘penge’ dvs. ‘bedre bundlinje for virksomheden’ og ‘løn’ for medarbejderen. Den forståelse skal vi væk fra. Der er opstået en andet behov.

Vi har behov for at se en større mening
med vores arbejde og med vores virksomheder.
Vi har behov for at være skabende og ‘se’ og forestille os nye løsninger
– og i en langt mere kreativ og innovativ arbejdskultur

Det kræver anderledes ledelse. MEN vi kan starte med, at ændre os selv! Tage skeen i egen hånd, arbejde på at få en større bevidsthed om egne værdier, kompetencer, ressourcer, blive klar på ens drømme, – hvad brænder jeg egentlig for? Hvad vil jeg gerne opnå i mit liv?

Her er det godt lige at skrive Ken Robinsons citat bag øret, når han siger: ”For de fleste af os er problemet ikke, at vi drømmer for stort og urealistisk – det er modsat, vi drømmer for småt og lykkes med det.”
 
  • Jo mere klar du er på, hvad der giver mening for dig, hvad du brænder for, og drømmer om, jo gladere menneske og medarbejder er du.
  • Jo mere bevidst du er om dine egne værdier, kompetencer og ressourcer og kan arbejde kreativt og strategisk med, hvordan disse kan give værdi i en forretningsmodel – jo stærkere er du som medarbejder.

– Og til lederne. Der er masser af muligheder for at skabe strategisk stærke og innovative virksomheder med et dampende kreativt engagement fra medarbejderne. De hungrer efter det! Så skift teknokratiet, excelarkene, måleapparaterne ud med en stærkere tro på det menneskelige og kreative potentiale og I skal se, hvor det kan vokse både med gladere medarbejdere og med stærke, innovative og konkurrrencedygtige virksomheder.

Afsted afsted…

bmcanvas-basic-model3-300x221

(Osterwalder & Pigneur: Businessmodelgeneration)

* artiklen er skrevet med udgangspunkt i egne undersøgelser samt fra andre undersøgelser eks. undersøgelse udført af Harris Interactive med 23.000 amerikanske medarbejdere. Kun 37 % udtalte, at de havde en klar forståelse af, hvad deres organisation prøvede at opnå og hvorfor. Der kan naturligvis være variationer mellem danske og amerikanske medarbejdere.

*Øvrige kilder: Ken Robinson: “The Element”, Stephen Covey: “The Eight Habit: Finding your voice and helping others to find theirs”. Osterwalder & Pigneur: “Business Model Generation”. Peter Drucker: “Managing Oneself”