kreativitet

Sådan lød overskriften i New York Times for nylig.

For at kunne overleve i en hurtig skiftende og foranderlig verden, er det nødvendigt at være kreativ – og derfor er der et ønske på universiteterne om, at studerende skal lære at være kreative!

‘Kritisk tænkning’ har ellers her været anset for at være “the essential skill for success”, men sådan er det ikke længere, siger Dr. Puccio, International Center for Studies in Creativity, Buffalo State College. ‘Kreativitet’ har overhalet ‘kritisk tænkning og evaluering’ og er nu “the higher order skill”.

Denne udvikling er dog sket over år. For 20 år siden blev “evaluation”, det kritisk evaluerende perspektiv udskiftet med det skabende “creating” i Blooms Taxonomi. Taksonomien er en hierakisk opstilling af indlæringsmål og en model som har påvirket skolernes læseplaner og især kriterier for bedømmelse.

Traditionelle akademiske discipliner er stadig vigtige, men uddannnelsesledere taler mere og mere om færdigheder indenfor processer, strategier til at ‘reframe’ udfordringer samt det at kunne acceptere og begå sig i uforudsigelighed.

Det er en udfordring for universiteterne:

“Universities are way too often shapers of formulaic minds and encourage students to repeat and internalize fail-safe ideas” (New York Times, feb.5.2014)