228% copy

Nu kan man måle, at designdrevne virksomheder giver større økonomisk overskud. Men i designdrevne virksomheder er det de umålbare værdier, der er langt mere interessante – umålbare, men meningsfulde. Det er de værdier, der vil være forudsætningen for ‘good business’ i fremtiden.

Hvad er værdien af design?

Her taler vi ikke om ‘design’ i betydningen lamper, tasker eller stole, men design som en anderledes tilgang til business. En spritny artikel fra DMI (Design Management Institute) beretter om “The Design Value Project” hvor man over en 10-årig periode har målt på designdrevne virksomheder på det amerikanske marked. Analysen viser, at designdrevne virksomheder som Coca Cola, Starbucks, Apple, Nike m.fl. har overgået det amerikanske S&R index (over 500 store amerikanske virksomheder) med ikke mindre end 228%. Tilbage i 2005 udførte det engelske Design Council en lignende undersøgelse på det engelske marked og med stort set samme udfald, designdrevne virksomheder overhalede de traditionelt drevne virksomheder med 231%.

Designdreven virksomhed, hvad betyder det?

Grundlæggende handler det om en radikal anderledes tilgang til det at drive virksomhed, en kunstnerisk skabende designtilgang fremfor den traditionelle rationelle og analytiske beslutningstilgang, der præger de fleste virksomheder i dag  (se evt. tidligere post).

Virksomhedsledere fejler ikke, fordi de vælger den forkerte kurs, de fejler, fordi de ikke kan forestille sig en bedre kurs.

Der findes ikke een bestemt definition af, hvad en designdreven virksomhed er. Dansk Designcenter leverer følgende definition af en designdreven virksomhed (ddc.dk): 

 • at have fokus på brugerne, når man skaber innovation
 • at arbejde i multidisciplinære teams
 • at tænke holistisk og altid komme hele vejen rundt om en problemstilling
 • at omsætte kompleks brugerdata og omfattende research til konkrete løsninger
 • at sætte tingene i et fremtidsperspektiv
 • at skabe løsninger, som giver mening for alle

En anden definition kunne være, at designdrevne virksomheder er karakteriseret ved, at design ikke blot er en del af strategien, den er den fuldt integrerede og strategiske driver, der:

 • skaber bedre fremtider
 • skaber løsninger, som giver mening for mennesker
 • har et holistisk perspektiv, der inkluderer løsninger, der tilgodeser både brugere, samfund og medarbejdere

Helt centralt for fremtiden vil være, at ‘good business’ ikke foretrækker ‘det målbare’ over ‘det meningsfulde’. Tværtimod. Som Marty Neumeier (2009) siger: “Business at bottom is not mechanical, but human”.

I fremtiden vil:

 • innovation uden følelser være uinteressant
 • produkter uden æstetik være ligegyldige
 • brands uden mening være uønskede
 • business uden etik være uholdbare

Så det kan godt være at man kan måle, at designdrevne virksomheder giver større økonomisk overskud, men det er som sagt de umålbare værdier, der er langt mere interessante og forudsætningen for ‘good business’ i fremtiden. Det handler om at prioritere det meningsfulde fremfor det målbare.