mulighedskultur.2

Skal du tage nogle kedelig valg? – skab nogle nye, bedre muligheder!

Der er en verden til forskel på en designtilgang og den traditionelle beslutningstilgang, vi møder i mange steder i hverdagen.

En designtilgang er en kunstnerisk, kreativ og frem for alt skabende tilgang til verden. Den repræsenterer en mulighedskultur og er en stor modsætning til den karakteristiske problemløsnings- og beslutningskultur, man finder i langt de fleste virksomheder og organisationer i dag.

Svagheden ved beslutningskulturen er, at man fokuserer på det, der er. Dvs. man løser problemer ved at foretage rationelle beslutninger blandt allerede eksisterende løsninger. Man overvejer ikke, at der kunne findes andre ikke-eksisterende muligheder.

Designere derimod arbejder præskriptivt, dvs. de lader sig ikke begrænse af det, der er, men fokuserer på det, der kunne være. De søger at skabe nye muligheder i fremtiden.

Der er en verden til forskel, om man fokuserer på ‘det, der er‘ eller på ‘det, der kunne være’

Oversætter man den viden til de problemer og udfordringer vi har i virksomheder eller i samfundet, er der masser af små og store problemer eller udfordringer, som kunne løses på helt andre måder, end at vælge blandt de allerede eksisterende muligheder – at vælge blandt det, der er.

Problemet er, at vi er så blinde på de eksisterende muligheder, at vi ganske enkelt ikke tænker over, at der overhovedet kan findes eller rettere skabes andre muligheder – det er det, vi kan blive MEGET bedre til.

Iøvrigt er det værd at huske, at en designtilgang er meget mere end en ny metode til forretningsudvikling. Det er mest af alt en kreativ og skabende tilgang til livet – for mennesker. Så i stedet for at se på ‘det, der er’, prøv i stedet at se på ‘det, der kunne være’ – skab nye muligheder!

Med ønsket om en uge fuld af nye muligheder.