Tillid er mere end uovervågede, sovende børn i barnevogne, eller ubemandede grøntsagsboder langs landevejene – tillid er good business og tillid kan decideret måles på et lands bruttonationalprodukt.

Ordene kommer fra professor Gert Tinggaard Svendsen, som var inviteret af vores forskningsgruppe Platform REform, Arkitektskolen Aarhus, til at holde en forelæsning om “tillid”.

Danmark er det land i verden, der har den højeste tillid til hinanden. Danmark er også blandt eet af de rigeste lande i verden. Høj tillid og rigdom er kendetegnende også for vores naboer. Økonomer har derfor i årevis været optaget af ”Den skandinaviske gåde” og stillet spørgsmålet, hvordan kan lande, der har en kæmpe offentlig sektor, skyhøje skatter og et tilsvarende lavt økonomisk incitament – hvordan kan de være blandt verdens rigeste lande?

Ifølge Gert ligger svaret hverken i råstof eller uddannelse, men i tilliden mellem mennesker. Når der er tillid mellem mennesker slipper man for dyre kontrakter og samarbejdet mellem forskellige parter og instanser er både lettere og mere effektivt. Tillid er et usynligt råstof. Og tillid kan iflg. Gert decideret måles på et lands bruttonationalprodukt, så 10% øget tillid i et land føret til 0,5 % øget BNP!

I andre lande domineret af mistillid, som eksempelvis Brasilien, skærer befolkningen ned på forbrug og investeringer, for i stedet at passe på deres formuer. I de lande mener Gert Tinggard, at tillid kan hjælpe med at nedbringe finanskrisen. Ligeledes mener Gert, at tillid kan udnyttes langt mere i Danmark, både i den offentlige og den private sektor.

Herhjemme bliver vi for tiden overvældet af sager og beretninger fra forskellige steder i samfundet, der netop fortæller om øget kontrol, eksempelvis af de offentlige ansatte, studerende osv. Jeg spurgte derfor Gert, hvordan disse eksempler hænger sammen med det ’pæne’ billede af et Danmark med høj tillid og et minimum af kontrol. Hertil svarede Gert, at det kan være udtryk for, at vi har indført for meget kontrol og videre sagde han, at det er vigtigt, at vi værner om vores tillid.

OM:

Platform REform, Arkitektskolen Aarhus, se vores blog: reform.aarch.dk

Gert Tinggaard Svendsen (1963) er professor i Statskundskab på Aarhus Universitet. Han har udgivet ni bøger og over 70 videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter. Hans forskning i tillid er kendt over hele verden. Gert Tinggaard er pt. tilknyttet Studio Democracity og Platform REform, en forskningsgruppe på Arkitektskolen Aarhus, som jeg er en del af.