design citizenship

Borgerskab – ja hvad betyder det?

Det handler om hvordan vi forstår os selv og agerer som borger i vores samfund. Det er et hot issue både i udviklingen af vores velfærdssamfund og derfor også et hot issue i designforskningen. Der er imidlertid rigtig mange forskellige måder at definere eller arbejde med “borgerskab” på.

Jeg var forleden på et seminar afholdt af “The Design Culture Seminars” (d.23.05.13), der hed “Perspectives on Design Citizenship” hvor der var fokus på “the role of design in the city” – og mere specifikt: “the social processes of design and current and potential design interventions within the urban context… the role of design in the city”. På billedet ses, omend lidt utydeligt, min tidligere kollega fra Designskolen Kolding, lektor Vibeke Riisberg, som taler om projekt Local Wisdom. Et projekt initieret af designforsker Kate Fletcher, der handler om:

“The project…explores satisfying and resourceful practices associated with using clothes. This ‘craft of use’ aims to challenge the dependency of the fashion industry on increasing material throughput and propose solutions through sustained attention to tending and using garments and not just creating them” (http://www.localwisdom.info/about)

På Arkitektskolen Aarhus har vi et nyt projekt i støbeskeen, der hedder Demokracity, der har et lidt andet fokus, men handler stadig om hvordan man kan bruge design i nye løsninger på samfundsudfordringer og hvor borgerne eller brugerne er en central del. Demokracity handler om hvor design og arkitektur kan være med til at stimulere demokratiet og lysten til at engagere sig i ens lokalmiljø…mere om det senere.