Knowledge & Learning

Knowledge & Learning

Research proves we need to get new knowledge and learn faster…

A challenge is, if we are too stuck in old understandings and presumptions,

so how can we learn better and faster?

 

Studying  learning processes I am seeking to challenge the traditional formats,

trying to develop materials that engage participants rather than passivates…

To be elaborated…

e nye virksomheder er indrettet af mennesker, for mennesker og med en større mening. Det betyder at det ensidige fokus alene på økonomisk bundlinje er passé. Fremtiden handler om langt mere meningsfulde organisationer, der skaber meningsfulde og bæredygtige produkter og services.

Virksomheder skal være langt bedre til at agere i kompleksitet og foranderlighed og her slår de velkendte analytiske og rationelle metoder ikke til. Der er brug for kreativitet, eksperimentere og for ny viden.

Derfor skal vores virksomheder og organisationer i langt højere grad udvikles til kreative og dynamiske læringskulturer, der får mennesker og virksomheder til at vokse.

Min forskning i strategisk design, værdiafklaring og værdiinnovation

Vores værdier er i radikal forandring. Både i vores personlige liv, vores organisationer og vores samfund. Det kalder på nye måder at gøre ting på. Værdiafklaring, aflæring, omlæring og ny læring.

I min Ph.D. arbejdede jeg med ‘strategisk design på organisationsplan og på individplan (Sørensen, 2011). I min seneste forskning og inddrager jeg læringsteori og kalder jeg disse strategisk designprocesser for transformative design- og læringsprocesser, (Sørensen, 2013, Sørensen & Davidsen, 2015), fordi deltagere ændrer værdier, adfærd og identitet.

Transformative design – og læringsprocesser på organisationsplan

-handler om at bruge en kreativ og skabende tilgang i forretningsudvikling og innovation – også kaldet en designtilgang

En designtilgang repræsenterer en mulighedskultur og står i modsætning til den  problemløsnings- og beslutningskultur, man finder i langt de fleste organisationer i dag.

Svagheden ved beslutningskulturen er, at man fokuserer på ‘det, der er’ dvs. man løser problemer ved at tage rationelle beslutninger blandt allerede eksisterende løsninger.  Designere fokuserer på ‘det, der kunne være’ og søger at skabe nye muligheder i fremtiden. Der er en verden til forskel, om man fokuserer på ‘det, der er‘ eller på ‘det, der kunne være’.

At arbejde med design er at arbejde holistisk og ‘human centered’ dvs. design langt fra KUN er ‘redskab til bedre bundlinje’, men OGSÅ en anderledes tilgang til sundere virksomheder, der arbejder med flere bundlinjer, samfundsansvar, CSV (Creating Shared Value), ligesom det arbejder med mening og større meningsfuldhed for brugere, medarbejdere og verden.

Transformative design – og læringsprocesser på individplan 

-handler om kompetenceudvikling: Om at inddrage vores kreative kompetencer som en strategisk ressource i vores job, karriere og liv. Strategisk design for individer betyder at afklare og ‘se’ sine værdier, ændre værdier, så dit liv og arbejdsliv bliver mere meningsfuld for dig. Strategisk design for individer er derfor en måde at skabe mere kreative og innovative kulture, der kan løfte innovationshøjden i vores virksomheder og være med til at udvikle mere unikke og meningsfulde værditilbud.

Mere definerer jeg ‘strategisk design for individer’ i min Ph.D. som det at målrette designprocesser mod individuel værdiafklaring og værdiudvikling. Gennem kreative processer kan deltagere blive klogere på sig selv og ’se’ de ofte ubevidste, men dominerende værdier, der styrer din måde at tænke og handle på. Det betyder du ser verden igen dine særlige ‘værdibriller’.

se menupunkt: ‘værdiafklaring – og udvikling’

I virksomheder findes der også dominerende organisationsværdier, som styrer ledere (og medarbejderes) måde at se og tænke deres virksomhed og produkt/service. Der ligger derfor mange muligheder i at arbejde med værdiafklaring og værdiudvikling både på individplan og organisationsplan.

I en tid hvor der er brug for aflæring og omlæring i samfundet og i en tid hvor folk har stærk længsel efter mening med jobbet, livet etc.,  er der stigende behov for værdiafklaring og strategisk design for individer og organisationer.

Strategisk design for organisationer og individer handler altså både om mere mening men også om at skabe mere kreativ og innovativ kultur, som er løftestang for mere unikke produkter og services.

I mit arbejde med ca. 100 iværksætterne på Iværk i Vejle (2011-) arbejdede vi netop med denne tilgang til udvikling af mere unikke, personligt funderede virksomheder.