Kompleksitet – hvad gør vi?

Kompleksitet – hvad gør vi?

Verden bliver tiltagende kompleks og forandrer sig med stigende hast. Det gør mange mennesker utrygge. Det sted hvor vi især møder stigende kompleksitet er i vores problemer. Som Einstein engang så rigtigt sagde, så kan vi ikke løse vores problemer med sammen tænkning, som den vi brugte da vi skabte problemerne. Derfor er der i dag alt for mange problemer, som bliver løst med rigtig dårlige løsninger.

Vi har brug for en anderledes tilgang til vores problemer. Her får du præsenteret en designtilgang, som er en kreativ og skabende tilgang. Med den kan du åbne for og skabe nye muligheder, fremfor at vælge blandt eksisterende muligheder.

Der er tre forskellige tilgange til kompleksitet: forstå og tilgå kompleksitet i problemløsning, kontrollere kompleksitet og være i kompleksitet. Du får alle tre præsenteret og du arbejder hands-on med alle tre tilgange.