Foredrag: Fra medarbejder til skaber og medskaber

FREMTIDENS MEDARBEJDER ER SKABER OG MEDSKABER AF VÆRDI OG MENING – I SIT LIV OG PÅ SIT JOB

Pressede organisationer og stressede medarbejdere er desværre hverdagen i mange organisationer i dag. Det hjælper ikke med små forandringer, der skal radikale ændringer til! Vi skal ændre vores værdier og vores forståelser af en række helt centrale ting som  ‘medarbejder’, ‘arbejde’, ‘ledelse’, ‘succes’.

Designtilgangen og designthinking repræsenterer en radikal anderledes tilgang til verden, til livet, til business, til ledelse – en kreativ og skabende tilgang. Vi skal skabe dynamiske og kreative mulighedskulturer fremfor at dyrke stramme problemfokuserede og beslutningskulturer.

Foredraget her præsenterer en vision, som er udviklet igennem min Phd. og senere forskning og praksis. Den beskriver hvordan medarbedjere kan blive medskabere og lære at forbinde et indre fokus – (det du brænder for og er god til) med et ydre fokus (den værdi du tilfører i en virksomhed eller i verden).

Medarbejdere skal derfor lære nye kompetencer, der både gør dem til ‘medskabere’ – som er gode til at skabe værdi og mening i deres eget liv og i en virksomhed:

Det kræver tre ting:

1. en kreativ og skabende designtilgang til verden, hvor du lærer at skabe muligheder, være i kompleksitet og foranderlighed

2.’hård viden om moderne forretningsudvikling og innovation og

3. blød viden om motivation, kreativitet og kognition.

Mange arbejdspladser vil forandre sig, vi vil se flere projektarbejdere. Det sammen med en tid, der byder på høj kompleksitet og hurtig forandring, kræver ganske enkelt nye kompetencer.

DET ER EN STØRRE OPGAVE, MEN DU KAN STARTE I DAG OG TAGE ET SKRIDT AF GANGEN. DET GIVER I SIG SELV ENERGI OG TRYGHED AT VIDE, AT MAN GÅR I DEN RIGTIGE RETNING.

 Det er win-win for mennesker og for virksomheder!

Fåes som foredrag eller workshop, send en mail…

kontakt Kirsten: 26122422  el kirsten@kirstenbondesorensen.dk