Co-creation: lad dine brugere og medarbejdere skabe mere værdi og mening

Co-creation: Lad dine brugere, medarbejdere, eksterne partnere samskabe dine fremtidige produkter og services

På workshoppen blander vi viden og praksis indenfor designtænkning, motivation, værdiskabelse og forretningsforståelse & innovation.

Vi starter med at skabe eller styrke grundlaget – om mening, motivation, styrken og glæden ved at skabe sammen. Jeg fortæller om værdien i at  tænke og handle som designere – skabere og medskabere af mere værdi og mening. Det skal nemlig være meningsfuldt, for at det kan lykkes!

Dernæst får I en kort introduktion til forretningsudvikling og designdreven innovation. I får inspirerende eksempler og en snak om, hvordan kan I skabe mere værdi i netop jeres virksomhed.

Så er det tid til at arbejde hands-on med en designproces: I lærer, hvordan I kan indhente inspiration, viden og indsigter fra andre medarbejdere, brugere, eksterne partnere og hvordan I kan omsætte disse indsigter til ideer. Disse ideer visualiserer I, igennem rapid prototyping, for derefter at afprøve og validere dem i et bruger- og forretningsperspektiv.

På workshoppen bliver du således introduceret til forskellige designaktiviteter, så du bliver stærkere til co-creation, problemforståelse, ideudvikling og forretningsforståelse samt inspiration til, hvordan du kan arbejde med dette på din arbejdsplads.

Workshoppen er designet ud fra min praksis som designer, forsker og underviser bl.a. på Designskolen Kolding, Syddansk Universitet og designuniversitetet Parsons, Paris samt mine praktiske erfaringer med undervisning i designtænkning for studerende, iværksættere og medarbejdere.

Værktøjskassen

Designtænkning er meget mere end en værktøjskasse – du får alligevel en med hjem med de metoder og aktiviteter, du er blevet introduceret til på workshoppen – samt øvelser i, hvordan du kan arbejde med dit mindset, at få en overordnet kreativ og skabende ‘designtilgang’. Værktøjskassen giver dig anvisningerne til at arbejde kreativt, eksperimenterende, iterativt og systematisk, når du arbejder med brugerinddragelse, medarbejderindsigter samt anvisninger til, hvordan du kan evaluerer disse i et forretningsperspektiv.

Hvem

Kurset er for dig, der til dagligt arbejder med produkt-, service- og forretningsudvikling. Du kan eksempelvis være virksomhedsleder, mellemleder eller iværksætter. Du søger efter kompetencer, hvor du kan tænke både kreativt og analytisk, skabe værdi for din virksomhed.

Det får du med hjem:

– Du afprøver en designproces med dens forskellige faser blandt andet at visualisere ideer igennem rapid prototyping.

– Du får inspiration til at anvende designtænkning igennem andre cases

– Du får sparring på, hvordan du kan bruge designtænkning i din egen organisation

-Du får viden og inspiration til motivation, værdiskabelse og samskabelse

Indhold

Introduktion til principperne bag Designtænkning

Hands-on øvelser som gennemgår faserne i en designproces

Præsentation og afprøvning af metoder og aktiviteter

Refleksion over, hvordan du kan bruge designtænkning i din virksomhed

Form

Workshoppen blander teori og praksis, så du får masser af hands-on øvelser der afprøver de teoretiske input.