BEHOVET

We need to focus on creative human beings

FORANDRINGER OVERALT

Vi står midt i et paradigmeskifte. Vi bevæger os fra industrisamfundet ind i et videns- og læringssamfund. Det betyder at vi har mange værdier og forståelser med os fra industrisamfundet. De sidder i os og styrer vores tanker og handlinger – helt uden vi lægger mærke til det.

Et sted man i særdeleshed kan se, hvordan de to forskellige paradigmer støder sammen er i problemløsning. Vi kommer nemlig tit til at se, og definere problemer udfra vores ’gamle’ industribriller og glemmer at være åben for helt nye løsninger.

Mit yndlingseksempel er glødepæren. Glødepæren var en fin pære med et fantastisk lys. Den havde kun et enkelt problem, den brugte meget strøm.

Det umiddelbare problem førte til problemdefinitionen: ”Hvordan kan vi skabe en pære, der bruger mindre strøm?” Det førte til energisparepæren. En god løsning, fordi den brugte mindre strøm, men på alle andre parametre var det en katastrofal løsning: pæren gav en dårligt lys, den skulle deponeres på lossepladsen, rum skulle evakueres, hvis den gik i stykker, fordi den indeholdt kviksølv osv. Problemet lå i problemdefinitionen, der var ekstrem smal og udelukkede alt andet end ‘en pære’.

Som Einstein sagde: ”Vi kan ikke løse problemer med samme tænkning, som den vi skabte problemerne med.” Energisparepæreløsningen er et rigtig godt eksempel på, at samme tænkning netop fører til dårlige løsninger.

I takt med at vores verden og vores problemer bliver stigende komplekse har vi brug for en anderledes tilgang til vores problemer, til livet, til business etc.

VI HAR BEHOV FOR EN NY TILGANG, NYE VÆRDIER OG NYE FORSTÅELSER

Design repræsenterer en fundamental anderledes tilgang til verden. Det er en kreativ og skabende tilgang, der fokuserer på muligheder, helt modsat vores traditionelle og velkendte rationelle og analytiske tilgang, der fokuserer  på problemer og det at tage beslutning blandt allerede eksisterende muligheder. Tænk på hvilken forskel der er på, at vælge blandt ’allerede eksisterende muligheder’ og at ’skabe nye muligheder’?

Når vi taler problemløsning, så løser designere ikke problemer, de reframer dem, netop for at komme udenom ‘den gamle tænkning’. I tilfældet med glødepæren ville man istedet have undersøgt problemet og dernæst lavet en stor problemdefinition, som for eksempel, hvordan kan man skabe en mere bæredygtig løsning på glødepæren? Hvordan kan man skabe nyt lys? etc. Problemdefinitioner der åbner op til flere også ukendte løsninger (modsat at bede om en pære).

Til denne designtilgang hører en praksis og en række metoder og teknikker – som for eksempel designprocessen, som repræsenterer en anderledes måde at undersøge, lære og eksperimentere på.

DEN STØRSTE UDFORDRING OG FORANDRING I VORES SAMFUND

Som den gode Peter Druckert sagde, så vil mange se teknologien, som den største udfordring og forandring i vores liv. Druckert mener dog, at det er forandringer i ”the human conditions”, der er største udfordring og forandring. Vi kan som mennesker vælge og vi kan som kognitionsforskere siger, skabe vores eget liv. Derfor kan man argumentere for, at det her, den største udfordring og forandring ligger. Men også de største muligheder. (Mange teknologiske udviklinger er klar til implementering, men som mennesker er vi ikke parate for eksempel til føreløse biler etc).

EN NY FORSTÅELSE AF OS SELV SOM MENNESKER

I det industrielle samfund var mennesket en maskine, eller et sæt kompetencer, som skulle ledes, styres, kontrolleres og effektiviseres. I dag giver det ingen mening, fordi det langt fra passer på vores jobs som videnarbejdere. I dag skal vi i stedet se os selv som skabere og medskabere af værdi og mening. Dertil skal vi bruge vores kreativitet. Vores kreativitet er en kæmpe overset menneskelig ressource, som vi nu har stor brug for til at skabe nye muligheder i vores samfund, i vores organisationer og ikke mindst i os selv.

VEJEN

Vi skal først og fremmest blive bedre til at ’se’ vores egen tænkning, se vores værdier, der styrer vores tanker og handlinger og dernæst forstå os selv som skabere og medskabere der aktivt skaber værdi og mening i fremtiden – både i vores private liv, i vores organisationer og i verden.

CANDESIGN

Derfor har jeg udviklet konceptet CAN Design, empowering design, der giver dig muligheder for at forstå og ’se’ dine værdier og forståelser – og skabe fremtiden. Det er nemlig nødvendigt at kunne ’se’ sine dominerende værdier og forståelser, for at kunne ændre dem til noget andet. CANDesign er udviklet på baggrund af min Phd. og senere forskning.