CAN DESIGN

We need to focus on creative human beings

© CAN DESIGN rummer et sæt af forskellige kreative og business kompetencer for fremtidens medarbejder. Det er kompetencer for både medarbejdere, ledere, men også relevant for studerende eller kommende iværksætter. Tilbuddene er naturligvis justeret efter hvem og hvor du er.

Tilbuddene kan enten tages som hele pakken, eller du kan udvælge det, du findes mest relevant. Du er altid velkommen til at kontakte mig hvis du er i tvivl.

Tilbud om workshop/foredrag omkring

1. Værdiafklaring – også kaldet Life Design.

Her får du viden om værdier, at kunne se din egen tænkning og ændre den.

Få forskellige videninput bl.a. om værdier. Lær at ’se’ dine værdier og hvordan værdier og antagelser styrer dine tanker og handlinger (metakognition). Forstå dig selv, det, du brænder for og lær, hvordan du kan skabe mere værdi i dit liv og på en arbejdsplads. Du får således også viden om forretningsforståelse, forretningsmodellering og hvordan du kan forbinde det du brænder for – ‘dit indre fokus’ med et behov i verden – ‘et ydre fokus’.

2. Viden og kompetencer indenfor forretningsforståelse, forretningsudvikling og innovation. Få basal viden om forretningsudvikling & innovation. Lær hvordan du kan skabe værdi på en arbejdsplads.

Her kan du få viden og øvelse i hvordan man laver en designproces, om forretningsmodellering og service design.

3. Viden om og kompetencer indenfor kreativitet og designtænkning. Lær at få et kreativt, strategisk design mindset, dvs. en mulighedsskabende tilgang og kreative kompetencer. Lær hvordan du kan lære på designerlige måder, løse problemer på en designerlig måde og skabe mening for eksempel i kompleksitet.

CAN DESIGN ønsker at inspirere og bidrage til:

-at gøre kreativitet til serious business, at træne dine kreative muskler

-at skabe mere kreative og innovative medarbejdere, der kan skabe mere værdi og mening

-at skabe bedre, sundere, sjovere og mere meningsfulde liv og arbejdsliv

-at skabe mere kreative og innovative kulturer og større medarbejderengagement

-at skabe stærkere, menneske- og økonomisk centrerede virksomheder

© CAN DESIGN TAGER UDGANGSPUNKT I ET NYT MENNESKESYN

CAN DESIGN ser dig som et kreativt og skabende menneske. Vi hjælper dig til at blive (en bedre) designer og tage kreativt lederskab i dit liv og i verden. Du er ’skaber og medskaber af mere værdi og mening, i dit liv og i verden.

Yes, you can!